BIP GCI
A A A

Działania

Działania które podejmuje i w których uczestniczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

 • III DInO EKSPRES zawody na orientację

   Już 27 października, w niedzielę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie wraz z Misyjnym Klubem Sportowo-Rekreacyjnym serdecznie zapraszają na kolejną już III edycję zawodów na orientację DInO Ekspres.

 • II DInO EKSPRES zawody na orientację

  Już 16 czerwca, w niedzielę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie wraz z Misyjnym Klubem Sportowo-Rekreacyjnym serdecznie zapraszają na kolejną edycję zawodów na orientację DInO Ekspres.

 • Przemoc w rodzinie

   

               Przemoc w rodzinie to jednorazowe, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

              Pamiętaj, ze prawo zabrania stosowania przemocy w rodzinie, więc, jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznaje przemocy ze strony osoby najbliższej, to szukaj pomocy!     

  Prawo stoi po Twojej stronie, a zahamowanie przemocy domowej jest możliwe!