BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2013-04-09

  "Bądź aktywny postaw na rozwój" 2013 - postęp realizacji projektu

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektu "Bądź aktywny - postaw na rozwój".

 • 2013-01-23

  Bądź aktywny - postaw na rozwój - edycja 2013

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie w roku 2013 kontynuje projekt "Bądz aktywny - postaw na rozwój" rozpoczęty w roku 2012. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2012-12-03

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012 - aktualne informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje o realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Bądź aktywny – postaw na rozwój” jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • 2012-04-25

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012

  Celem projektu realizowanego w latach 2012 -2013 będzie zatem zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2011-08-01

  Zaświadczenie Lekarskie do "Becikowego"

           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu...

Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Następna »