BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2016-06-13

  Bezpłatna pomoc i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom

  Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji  Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej w następującym zakresie:

 • 2016-06-07

  Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  Zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016 – 2020.
  Konsultacje projektu odbędą się w dniach od 08.06.2016 r. do 27.06.2016 r.

 • 2016-03-16

  Informacja o wyniku naboru

  Informacja

  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

  z dnia 14 marca 2016 r.

  o wyniku naboru kandydatów na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów;

 • 2016-03-02

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski uruchomiony został system darmowej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 • 2016-01-11

  „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

  „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.