BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2013-04-09

  "Bądź aktywny postaw na rozwój" 2013 - postęp realizacji projektu

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektu "Bądź aktywny - postaw na rozwój".

 • 2013-01-23

  Bądź aktywny - postaw na rozwój - edycja 2013

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie w roku 2013 kontynuje projekt "Bądz aktywny - postaw na rozwój" rozpoczęty w roku 2012. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2012-12-03

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012 - aktualne informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje o realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Bądź aktywny – postaw na rozwój” jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • 2012-04-25

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012

  Celem projektu realizowanego w latach 2012 -2013 będzie zatem zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2011-08-01

  Zaświadczenie Lekarskie do "Becikowego"

           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu...