BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2012-12-03

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012 - aktualne informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje o realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Bądź aktywny – postaw na rozwój” jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • 2012-04-25

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012

  Celem projektu realizowanego w latach 2012 -2013 będzie zatem zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2011-08-01

  Zaświadczenie Lekarskie do "Becikowego"

           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu...

 • 2011-08-01

  Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia Szkolne

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż w okresie od dnia 15 sierpnia 2011r. do 15 września 2011r. można składać siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

 • 2011-05-11

  Uruchomiliśmy nową stronę internetową

  W dniu 15.05.2011 uruchomiliśmy nową stronę internetową aby ułatwić państwu korzystanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

  Zapraszamy do zapoznania się z obecnymi przepisami i wymogami.