BIP GCI
A A A

Nowy okres świadczeniowy w Funduszu Alimentacyjnym

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka (Goleszów ul. Cieszyńska 29) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2017 r., poz.489): W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2017 r., poz.489): W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 

Wszelkie informacje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego można uzyskać w biurze nr 4 GOPS Goleszów.