BIP GCI
A A A

Ogłoszenia

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pomoc administracyjna w Gminnym Centrum Informacji

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

   

  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: POMOCY ADMINISTRACYJNEJ W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI


  1.Wymagania

  Pomocą administracyjną może być osoba, która:

  a) posiada obywatelstwo polskie;
  b) posiada minimum wykształcenie średnie;
  c) nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  e) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
  f) ma poczucie odpowiedzialności;
  g) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku. 
  h)posiada biegłą znajomość obsługi komputera, umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji; 
  i) posiada dobrą znajomość języka angielskiego; 
  j) posiada znajomość sytuacji na rynku pracy oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • Świadczenie wychowawcze (program 500+) – nowy okres zasiłkowy

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka (Goleszów ul. Cieszyńska 29) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018.

 • Nowy okres świadczeniowy w Funduszu Alimentacyjnym

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka (Goleszów ul. Cieszyńska 29) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018.

 • Stypendia szkolne

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż w okresie od dnia 15 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać w siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

 • Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się 25 lipca 2017 roku, o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.