BIP GCI
A A A

Projekty

Obecnie realizujemy następujące projekty:

  • Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej

    „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.