BIP GCI
A A A

Stypendia szkolne

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż w okresie od dnia 15 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać w siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski te można składać do 15 października 2017 r.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium  szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

 

 

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego uzyskać można w biurze nr 6 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie.