BIP GCI
A A A

Świadczenie wychowawcze (program 500+) – nowy okres zasiłkowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka (Goleszów ul. Cieszyńska 29) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 r., poz.195): W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 r., poz.195): W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

 

 

 

Wszelkie informacje dot. świadczenia wychowawczego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można uzyskać w biurze nr 3 GOPS Goleszów.