BIP
A A A

Bezpłatna pomoc i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

tel. 33 445 70 11, 73098481, dzialajmyrazem@wp.pl

Do Centrum Informacji i Wsparcia można umawiać się telefonicznie, e-mail  lub osobiście w godz.  od 8.00  -  13.00

od poniedziałku do piątku

BEZPŁATNE PORADY :

prawne, psychologiczne, socjalne, społeczne

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji  Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej w następującym zakresie:

  • porad i informacji w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w tym ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, dofinansowania do rehabilitacji leczniczej, wsparcia finansowego i rzeczowego, programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych
  • porad prawnych
  • porad psychologa
  • porady socjalne
  • porady społeczne

Pomoc udzielana jest w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji TRIANON PL:

 

43-400 Cieszyn ul. Bielska 4.