BIP
A A A

Co daje KDR

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl jest zamieszczony wykaz wszystkich firm i instytucji oraz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny, wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.