BIP
A A A

Diagnoza uzależnień behawioralnych - ankieta

Gmina Goleszów w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022  zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy uzależnień behawioralnych na terenie gminy, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień behawioralnych.


Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety.

 

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie  i  pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej.

 

Ankieta dostępna jest pod linkiem :

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/703704/gmina-goleszow-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html


ankieta będzie dostępna do dnia 15 luty 2022 r.