BIP
A A A

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Od dnia 1 stycznia 2018r. jest możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Wniosek o przyznanie elektronicznej formy KDR składa się wraz z załącznikiem ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty – w przypadku przedłużania ważności Karty lub składania wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny po raz pierwszy).

 

W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

 

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

 

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

 

 

  • Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
  • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
  • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
  • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
  • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
  • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
  • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

 

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne (dla osób składających wniosek po raz pierwszy, dla osób przedłużających ważność karty, dla nowego członka rodziny).

 

Do wniosku należy także dołączyć załącznik ZKDR-03 (wnioskodawca wypełnia i podpisuje załącznik osobno dla siebie i osobno za drugiego rodzica) oraz załącznik ZKDR-01 – dla osób, które skończyły 18 lat.

 

Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada już jedną formę karty, a składa wniosek o dodatkową formę należy ponieść opłatę 9,21 zł – dla każdej karty osobno (jeśli wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny został złożony do dnia 31 grudnia 2017 r., wydanie karty jest zwolnione z opłaty, jeśli wniosek o przyznanie karty elektronicznej zostanie złożony do 31 grudnia 2019 r.).

 

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,40 zł.

 

Jak wypełniać załącznik ZKDR-4


Załącznik ZKDR-04 składa się z trzech sekcji. W sekcji pierwszej "Dane wnioskodawcy" powinna zostać wprowadzona osoba składająca wniosek, ta sama która wpisana jest w sekcji "Wnioskodawca" na głównym wniosku. W sekcji drugiej "Dane osoby, której dotyczy oświadczenie" należy wprowadzić dane osoby dla której wnioskujemy o kartę elektroniczną.

 

Jeżeli o kartę wnioskujemy dla dziecka należy wpisać tu dane dziecka. Numer telefonu i adres e-mail mogą zostać tutaj wprowadzone od rodzica jeżeli dziecko nie posiada własnego. W sekcji trzeciej "Dane rodzica lub małżonka rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu kartę" należy wpisać tych rodziców, którzy chcą na swoim telefonie widzieć kartę dziecka z sekcji "Dane osoby, której dotyczy oświadczenie". W sekcji trzeciej nie trzeba wypełniać wszystkich pól. Jeżeli dziecko nie chce udostępniać karty rodzicom pola trzeba zostawić puste. Załącznik ZKDR-04 należy złożyć dla każdej osoby dla której wnioskujemy o kartę elektroniczną.


Załącznik ZKDR-04 należy wypełnić dla każdej osoby dla której wnioskujemy o kartę elektroniczną. Jeżeli wypełniamy wniosek np. dla rodzica to w sekcji "Prezentuj kartę elektroniczną osobie, której dotyczy oświadczenie" zaznaczamy TAK (czyli ptaszek przy tym polu). Oznacza to, że rodzic swoją kartę chce widzieć na swoim telefonie.W przypadku dziecka jeżeli posiada swój telefon i chce z niego korzystać to w sekcji "Prezentuj kartę elektroniczną osobie, której dotyczy oświadczenie" zaznaczamy TAK (czyli ptaszek przy tym polu). Dodatkowo kartę tego dziecka możemy udostępnić rodzicom i robimy to w sekcji "Dane rodzica lub małżonka rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu kartę.W przypadku dziecka, które nie posiada swojego telefonu (jest za małe) to w sekcji "Prezentuj kartę elektroniczną osobie, której dotyczy oświadczenie" zaznaczamy NIE (czyli brak ptaszka przy tym polu). W takim przypadku kartę tego dziecka musimy udostępnić jakiemuś rodzicowi i robimy to w sekcji "Dane rodzica lub małżonka rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu kartę". Dla tego dziecka mimo wszystko musimy wpisać jakiś numer telefonu na który zostanie wysłany kod aktywacyjny. Jeżeli dziecko telefonu nie posiada podajemy telefon i mail rodzica.

 

Informację o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu 33 479 05 17 wew. 11