BIP GCI
A A A

Gmina Goleszów przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora


Gmina Goleszów przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora

Gmina Goleszów przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora". Program zakłada udzielenie wsparcia seniorom poprzez dostarczenie niezbędnych artykułów podstawowej potrzeby, w tym produktów spożywczych i środków higieny osobistej, a także pomoc w sprawach urzędowych - jeżeli ich zakres nie wymaga udzielenia stosownych upoważnień lub udostępnienia danych osobowych. Program „Wspieraj Seniora" realizowany będzie do 31 grudnia br. Na terenie gminy Goleszów podmiotem odpowiedzialnym za jego sprawne funkcjonowanie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie.Dla kogo przeznaczony jest program „Wspieraj Seniora"?

Program przeznaczony jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie epidemii koronowirusa SARS-CoV-2. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowi oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Koszty zakupów dostarczanych w ramach wsparcia pokrywa senior. Zasady i sposób rozliczenia ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu. Senior nie ponosi kosztów dostawy artykułów, a także pomocy udzielanej w formie usługi np. pomoc w sprawach urzędowych jest nieodpłatna.

 


Jak skorzystać ze wsparcia?

 

1. KONTAT Z INFOLINIĄ: 22 505 11 11

W celu skorzystania z pomocy należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 21:00. Podczas rozmowy należy zgłosić fakt pozostania w domu, a rozmowę z pracownikiem infolinii należy udokumentować poprzez zapisanie daty i godziny rozmowy telefonicznej. Osoba przyjmująca zgłoszenie od seniora przekaże prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

 

2. KONTAKT ZE STRONY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W odpowiedzi na rozmowę z pracownikiem infolinii, z osobami z terenu naszej gminy skontaktuje się osoba reprezentująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie. W celu weryfikacji zgłoszenia pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie poda datę i godzinę zgłoszenia przyjętego przez infolinię, a następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali sposób pomocy, podając także imię i nazwisko osoby, która przyjedzie z zakupami, a także datę jej wizyty. Podczas rozmowy telefonicznej należy pamiętać o zapisaniu numeru telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz danych osoby, która przyjedzie z zakupami. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z telefonicznego kontaktuj z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie telefon: 33 479 05 54 oraz 33 479 05 17

 

3. ODWIEDZINY OSOBY WSKAZANEJ DO POMOCY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLESZOWIE

W dniu wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakupami pojawi się osoba, której dane wskazane zostały w rozmowie telefonicznej. W celu weryfikacji dostawcy, osoba ta zobowiązana będzie do podania swojego imienia i nazwiska. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów, zasady i sposób rozliczenia ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu telefonicznego. Odbierając zakupy prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa (noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawic jednorazowych).

 

Program „Wspieraj Seniora" realizowany będzie do 31 grudnia br. Na terenie gminy Goleszów podmiotem odpowiedzialnym za jego sprawne funkcjonowanie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie. Zakupy i pomoc seniorom mogą być realizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, jednak w szczególnych przypadkach gmina Goleszów może zdecydować o zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usług od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT oraz członkami ochotniczych straży pożarnych.