BIP GCI
A A A

Informacja o wyniku naboru

Informacja

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

z dnia 14 marca 2016 r.

o wyniku naboru kandydatów na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów;

 

2. Określenie stanowiska:

referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;

 

3. Imię i nazwisko wybranych kandydatów oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

Aneta Bijok zamieszkała w Puńcowie

Sabina Urbaniak zamieszkała w Cieszynie

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Bijok i Pani Sabina Urbaniak spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Zarówno w teście jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się wiedzą niezbędną do pracy na tym stanowisku. Posiadają również cechy osobowościowe i predyspozycje potrzebne do pracy w ośrodku.

 

 

z up Kierownika GOPS w Goleszowie

Agnieszka Podżorska

Kierownik ŚRiFA w Goleszowie