BIP
A A A

Informacje

Przemoc w rodzinie to jednorazowe, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pamiętaj, ze prawo zabrania stosowania przemocy w rodzinie, więc, jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznaje przemocy ze strony osoby najbliższej, to szukaj pomocy!

Prawo stoi po Twojej stronie, a zahamowanie przemocy domowej jest możliwe!

 

Pomoc dla siebie i bliskich możesz uzyskać w niżej wymienionych placówkach:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29

tel. 33 479 05 54, 33 479 05 17

(czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 16.00, piątek 7.00 – 14.00)

Możliwość skorzystania z porad psychologa i prawnika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Ośrodka.

Ponadto przy GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Goleszowie, którego przedmiotem działalności jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona ofiar tej przemocy.

 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29

tel. 33 479 05 54, 33 479 05 17

(czynne: wtorek 14.00 – 16.00)

 

3. Komisariat Policji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 21

tel. 33 856 38 10

 

4. Rewir Dzielnicowych w Goleszowie

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 25

tel. 33 479 33 42

(czynne: poniedziałek, piątek 16.00 – 18.00, środa 12.00 – 14.00)

 

5. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Garncarska 8

tel. 33 851 46 16

 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goleszowie

43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 10

tel. 33 858 58 16

 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puńcowie

43-400 Cieszyn, Puńców, ul. Sportowa 4

tel. 33 858 64 38

 

8. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17 a

tel. 33 851 29 29

 

9. Telefon Zaufania ds. przemocy w rodzinie

33 851 29 29 (czynne: codziennie 19.00 – 7.00)

 

10.     Poradnia Leczenia Uzależnień w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 20

tel. 33 858 13 86

 

11. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w Skoczowie

43-430 Skoczów, ul. Katowicka 21

tel. 33 858 40 37, 33 858 47 31

 

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie

43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6

tel. 33 852 24 33

 

13. Policyjny Telefon Zaufania

800 12 02 26 (czynne: codziennie 9.30 – 15.30, 15.30 – 9.30 włączony jest automat; linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych oraz z telefonów komórkowych)

 

14. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 12 00 02

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

(czynne: poniedziałek – sobota 08.00 – 22.00, niedziele i święta 8.00 – 16.00; płatny pierwszy impuls przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, linia płatna przy połączeniu z telefonów komórkowych)

 

15. Numer Alarmowy

112, 997