BIP GCI
A A A

Klub seniora w Bażanowicach wznawia swoją działalność

 

Od 21 maja br., swoją działalność wznawia Klub Senior+ z siedzibą w Bażanowicach. Zlokalizowany w dostosowanym do potrzeb seniorów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańcy będą mogli ponownie uczestniczyć w zajęciach o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim.

 

Z zajęć organizowanych przez bażanowicki klub seniora można skorzystać w każdy wtorek i piątek, w godzinach od 15:00 do 17:00. W klubie można skorzystać z wielu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. z gimnastyki lub zajęć nordic walking, które odbywać się będą pod opieką wykwalifikowanego instruktora.

 

- Zachęcam do udziału w bezpłatnych zajęciach oraz formach spędzania czasu wolnego, które przygotował dla seniorów klub seniora w Bażanowicach. Po długim czasie społecznej izolacji zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, są dla seniorów okazją do rozwijania pasji i umiejętności, a także do zwiększania aktywności i udziału seniorów w życiu naszej gminy – zachęca Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

 

Działalność klubu „Senior+" skierowana jest do mieszkańców gminy Goleszów, którzy ukończyli 60. rok życia, są osobami nieaktywnymi zawodowo, a poprzez aktywny i twórczy sposób spędzania czasu wolnego chcą pomóc zarówno sobie, jak i innym. Senior+ z siedzibą w Bażanowicach działa od 1 kwietnia 2020 r . Korzystanie z jego oferty jest bezpłatne, a warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza wraz z załącznikami, które po wypełnieniu należy złożyć w siedzibie klubu „Senior+" mieszczącym się w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 17 (przyjmowanie zgłoszeń odbywa się będzie w każdy wtorek i piątek, w godzinach od 15:00 do 17:00).

 

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul Cieszyńskiej 29 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00;
  • w „Klubie Senior+" w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 17 (wtorek i piątek w godz. od 15:00 do 17:00);
  • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie www.gops-goleszow.pl;
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy w Goleszowie www.goleszow.pl, zakładka Senior +

 

DO POBRANIA:

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz środków Gminy Goleszów.