BIP
A A A

Komunikat

 

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

od 16 marca do odwołania

 W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Gminy Goleszów od poniedziałku, 16 marca wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Goleszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

Zarówno Urząd Gminy Goleszów, jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w regulaminie organizacyjnym. Ograniczony natomiast będzie dostęp interesantów do budynków Urzędu Gminy w Goleszowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie. Od poniedziałku, 16 marca obsługa interesantów odbywa się korespondencyjnie, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej (
urzad@goleszow.pl oraz gops@gops-goleszow.pl), a także systemu ePUAP /pq063jb1lc/Skrytka. Dostęp do budynków Urzędu Gminy Goleszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie możliwy będzie wyłącznie w przypadku załatwienia spraw pilnych i wymagających bezpośredniego kontaktu, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania (lista numerów poniżej). Całkowicie ograniczony będzie dostęp do budynku Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. Zakładowej 12.

 

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem 16 marca 2020 r. i obowiązują do odwołania.

 

Sprawy dotyczące pogrzebów i cmentarzy komunalnych prowadzone będą w budynku głównym Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5.

Podatki i opłaty lokalne należy uiszczać przelewem na właściwy rachunek bankowy.

 

Od poniedziałku 16 marca wszystkie zaplanowane spotkania mieszkańców z Wójtem Gminy Goleszów zostają odwołane.

 

Od 20 marca do odwołania nieczynny będzie Punk Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Goleszowie (PSZOK)


Lista telefonów do Urzędu Gminy:


Sekretariat tel. 33 479 05 10

Skarbnik Gminy tel. 33 479 05 10 wew. 48

Urząd Stanu Cywilnego tel. 33 479 05 10 wew. 31

Referat Finansów, Podatków i Opłat tel. 33 479 05 10 wew. 51

Referat Społeczno-Administracyjny tel. 33 479 05 10 wew. 40

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tel. 33 479 05 10 wew. 28

Referat Drogowy tel. 33 479 05 10 wew. 80

Referat Inwestycji i Remontów tel. 33 479 05 10 wew. 45

Referat Kadr i Informatyzacji tel. 33 479 05 10 wew. 37

Referat Promocji Gminy tel. 33 479 05 10 wew. 85

Referat Oświaty tel. 33 479 05 10 wew. 35

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami tel. 33 479 05 10 wew. 83

Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej tel. 33 479 05 10 wew. 40

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 33 479 05 10 wew. 82

Archiwista tel. 33 479 05 10 wew. 42Numery telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie:


- tel. 33 479 05 17
- tel. 33 479 05 54