BIP
A A A

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

OD 1 STYCZNIA 2018 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Śląskiego (ROPS Katowice) przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

 

Zadanie koordynacji w/w świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PS XIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

 


Dane kontaktowe:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41 a

40-024 Katowice


telefon:  32 606 33 56

32 606 33 65