BIP GCI
A A A

Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski uruchomiony został system darmowej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Łącznie utworzonych zostanie ponad 1,5 tys. punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Ciężar ich organizacji w terenie spoczywa na powiatach.
W powiecie cieszyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana jest w tej chwili w Goleszowie, Wiśle, Brennej, Skoczowie i w Cieszynie w  pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.


W Goleszowie punkt bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Cieszyńska 29. Porady udzielane są w poniedziałki i piątki w godz. 9:00 – 14:00.


Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych, na podstawie ogłoszonych przez Powiat otwartych konkursów ofert. 
Ustawa jasno precyzuje, kto darmową pomoc prawną będzie mógł otrzymać. Będą to: 
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Wykaz lokali na terenie powiatu cieszyńskiego, w których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna znajduje się w załączniku do niniejszego artykułu.