BIP
A A A

Nieodpłatna pomoc prawna 2021 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.


W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa ubezpieczeń społecznych,

 • prawa rodzinnego,

 • prawa podatkowego,

 • prawa celnego

 • prawa dewizowego,

 • prawa handlowego,

 • prowadzenia działalności gospodarczej, po złożeniu oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku), po złożeniu stosownych oświadczeń bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) bądź elektronicznie https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cieszy%C5%84ski

 

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Godzina umówionej porady prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.


Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.