BIP
A A A

Ograniczenie funkcjonowania GOPS

 

Ogłoszenie o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie


Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 poz.433 ze zm.)

od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania

 

ograniczam wykonywanie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie (GOPS).

 

Wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty należy składać poprzez:


· środki komunikacji elektronicznej, tj:

e-mail: gops@gops-goleszow.pl

e-puap

 

· pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

ul. Cieszyńska 29

43-440 Goleszów

 

· umieszczenie w pojemniku znajdującym się w siedzibie GOPS

ul. Cieszyńska 29

 

Sprawy w GOPS należy załatwiać głównie drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonu:

· 33 479 05 17, 33 479 05 54

 

Ograniczony został wstęp do budynku GOPS. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  sprawy można załatwić osobiście wyłącznie w siedzibie GOPS przy ul. Cieszyńskiej 29.

 

Świadczenia zostaną wypłacone zgodnie z harmonogramem.

 

Świadczeniobiorcy, którzy pobierają świadczenia z kasy zobowiązani są do niezwłocznego podania numeru rachunku bankowego na który można dokonać wypłaty świadczeń.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Goleszowie

 

 

 

 

Dyżur telefoniczny

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

33 479 05 54 dla:


·         osób będących w kwarantannie domowej,

 

·         samotnych  osób starszych i niepełnosprawnych,

 

 

które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny lub sąsiadów i znajomych, nie są w stanie sobie tej pomocy zapewnić.

 

Sytuacja każdej zgłaszającej się osoby będzie podlegać weryfikacji.

 

Zgłoszenia powinny dotyczyć dostarczenia podstawowych produktów spożywczych i niezbędnych leków.

 

Apelujemy, by w tym szczególnym czasie otoczyć opieką członków rodziny, sąsiadów, osoby samotne i niepełnosprawne – umożliwiając im pozostanie w domu.