BIP
A A A

Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia Szkolne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż w okresie od dnia 15 sierpnia 2011r. do 15 września 2011r. można składać siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski te można składać do 15 października 2011r.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł (netto).

 

Stypendium szkolne może zostać przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym ( w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – stypendium może zostać przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym) – art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty.

 

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (tel. 33 479-05-17).