BIP GCI
A A A

Projekt „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”

Projekt „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” skierowany jest do pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 

W ramach Projektu oferujemy bezpłatne wsparcie szkoleniowe:

doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności miękkich, szkolenie zawodowe - do wyboru: instalator/ka odnawialnych źródeł energii; audytor/ka energetyczny/a; eko-recykler/ka z obsługą maszyn sortujących; pracownik/ pracownica usług kosmetycznych, trzymiesięczny staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.

 

Zapewniamy stypendium stażowe i szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, wykwalifikowaną kadrę trenerską, catering podczas zajęć oraz materiały szkoleniowe. Grupa szkoleniowa będzie liczyła 10 osób. Szkolenia będą odbywać się w miejscowości, w której zbierze się grupa.

 

Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do Uczestników Projektu. Jednoczenie zapewniamy uczestnikom zwrot kosztów dojazdu. Projekt „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” został tak przygotowany aby przyczynić się do realizacji ustawowego celu, jakim jest adaptacja kwalifikacji i umiejętności 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) dla potrzeb rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.