BIP GCI
A A A

PROJEKT „LEPSZY TY”

PROJEKT „LEPSZY TY” – realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

 

Bo udziału zapraszamy osoby w wieku od 18 do 55 lat z terenu powiatu cieszyńskiego:

 • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
 • bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
 • korzystające z PO PŻ
 •  

  Formy wsparcia:

 • doradztwo i konsultacje
 • zwrot kosztów dojazdu
 • certyfikowane szkolenia zawodowe
 • 5-cio miesięczne płatne staże dla uczestników (1 536,50 zł/miesięcznie)


 • Okres realizacji: od 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

  Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

   

  Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie nr tel. 33 479 05 17 wew. 12