BIP
A A A

Termin składania wniosków

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE


Zgodnie z art.26 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 

2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLESZOWIE DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO UL. CIESZYŃSKA 29; 43-440 GOLESZÓW

 

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.00 - 15.00

środa w godzinach 7.00 – 17.00

piątek w godzinach 7.00 – 13.00