BIP
A A A

Wnioski o dodatek osłonowy

 

W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie od dnia 10 stycznia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego dla mieszkańców. Dodatek przysługuje osobom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają  2100,00 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500,00 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Dodatek przyznawany jest w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r , wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach do 31 marca i 2 grudnia.

 

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania, do wniosków o dodatek należy dołączyć ksero  deklaracji dotyczącej źródeł  ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Załączniki:

 

1. Wzór wniosku

2. Wskazówki jak wypełnić wniosek

3. Ulotka dodatek osłonowy