BIP
A A A

Wsparcie dla osób poddanych kwarantannie domowej

Osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, a także osoby wracające z zagranicy poddawane są obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie. Dodatkowo od 1 kwietnia kwarantanną objęci będą także wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę i będą z nią przebywać w jednym mieszkaniu. W tym czasie mogą liczyć na pomoc i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, a także Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie dotyczy m.in. pomocy w zorganizowaniu zakupów osobom skierowanym na obowiązkową kwarantanne przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Zgłaszanie potrzeby dostarczenia zakupów przyjmowane są od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: 33 479 05 54, w godzinach od 8:00 do 12:00. W zależności od liczby zamówień, dostarczanie zakupów odbywać się będzie jeszcze tego samego dnia lub następnego w godzinach popołudniowych.

 

Osoby przebywające na kwarantannie zachęcamy także do telefonicznego kontaktu z psychologiem, który dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 33 479 38 29, a także pracownikami Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, którzy pod numerem telefonu 33 854 92 00 wew. 555 oraz 556, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00 udzielają telefonicznych porad mieszkańcom Powiatu Cieszyńskiego. Zdalne wsparcie w postaci interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa psychologicznego osobom objętym kwarantanną oferuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, które w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 16:00, we wtorki od 8:00 do 17:00 i w piątki od 8:00 do 15:00 udziela bezpłatnych porad i wsparcia pod numerem telefonu 33 479 53 54.Podsumowanie informacji o możliwości wsparcia dla osób przebywających na kwarantannie:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie:

- pomoc w zorganizowaniu zakupów osobom objętym obowiązkową kwarantanną

- zamówienia przyjmowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00

- numer telefonu: 33 479 05 54Psycholog:

- bezpłatne wsparcie psychologiczne

- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 17:00

- numer telefonu: 33 479 38 29Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie:

- bezpłatne wsparcie psychologiczne

- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00

- numer telefonu: 33 854 92 00 wew. 555 oraz 556Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie:

- interwencje kryzysowe lub specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00

- wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00

- piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

- numer telefonu: 33 479 53 54