BIP
A A A

Wspieraj seniora 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Program "Wspieraj Seniora" jest realizowany w 2021 roku.

 

Program ma na celu wsparcie na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia.

 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

W ramach Programu uruchomiona jest specjalna infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów i ich dostarczenia do domu.

 

Zgłoszenia można dokonać również bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie pod numerem telefonu 33 479 05 54 oraz 33 479 05 17.

 

Program„Wspieraj Seniora"realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r. jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Na terenie Gminy Goleszów podmiotem odpowiedzialnym za jego sprawne funkcjonowanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29.