BIP
A A A

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny!

W 2014 roku, w Polsce, w celu wspierania rodzin wielodzietnych (3+) oraz zażegnania kryzysu demograficznego, wprowadzony został program Karta Dużej Rodziny zrzeszający przedsiębiorców z całego kraju. Czynny udział firm w programie polega na oferowaniu zniżek, ulg bądź innych dodatkowych korzyści dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Do chwili obecnej do ogólnopolskiego programu przystąpiło 1 200 podmiotów, które głównie działają na terenie całej Polski ale także poza granicami kraju.

Partnerzy zwiększają dostęp rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci do usług publicznych, komunikacyjnych, transportowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, a także zdrowotnych. Ich wsparcie zdecydowanie zmniejsza wydatki na utrzymanie rodzin, daje możliwość rozwoju najmłodszych, a także  korzystnie wpływa na  wizerunek firm.

Ponad to, celem programu jest wspieranie regionalnej gospodarki poprzez zachęcanie podmiotów
o węższym zasięgu działania, tak aby rodziny mogły korzystać w większym zakresie  z usług lokalnych przedsiębiorców.  Z informacji uzyskanych od osób korzystających z programu wynika, że Karta pomaga rodzinom nie tylko zmniejszyć koszty codziennego utrzymania,  ale także umacnia więzi rodzinne, poprzez możliwość wspólnego spędzania czasu, w miejscach wcześniej dla nich niedostępnych, ze względu na niski  domowy budżet.  Rodziny dzielą się ze swoimi znajomymi
i rodziną pozytywnymi aspektami związanymi z udziałem w programie oraz nierzadko polecają usługi firm z których skorzystali.

W naszej gminie obecnie tylko jedna firma oferuje zniżkę dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Chcąc poprawić jakość życia dzieci z rodzin wielodzietnych oraz wykorzystać ich potencjał konieczne jest Państwa wsparcie, dlatego Ministerstwo Pracy, Rodziny Polityki i Polityki Społecznej  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  jako realizator  programu w Gminie Goleszów serdecznie zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, firmy i podmioty gospodarcze, placówki handlowe i handlowo-usługowe, a także organizacje z terenu całego powiatu do czynnego współudziału poprzez włączenie się do programu Karta Dużej Rodziny i wspierania rozwoju najmłodszych.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • zwiększenie grona klientów,
 • wzmocnienie wizerunku,
 • poprawienie rozpoznawalności wśród mieszkańców oraz wśród mediów,
 • pogłębienie zaufania ze strony mieszkańców,
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 • określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym (może to być oferta całoroczna, okazjonalna, świąteczna)
 • wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny (dostępna na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: www.rodzina.gov.pl – zakładka Karta Dużej Rodziny – Zostań Partnerem Karty dużej Rodziny)
 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
 • Minister RPiPS lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym

Karta Dużej rodziny wydawana jest w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania  członków rodziny. Rodzicom dzieci karta przysługuje bezterminowo, natomiast dzieci kartę taka mogą otrzymać do ukończenia 25 roku życia jeżeli kontynuują naukę. Obecnie w Gminie Goleszów 
652 osoby korzystają  z ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny w tym : 243 osób dorosłych (rodziców) oraz 409 dzieci, a liczba osób uprawnionych wciąż rośnie.

Więcej informacji o programie na stronie www.rodzina.gov.pl , telefonicznie (22) 237 00 72/76  lub mailowo kdr@mpips.gov.pl.